Zoom in Regular Zoom out

Zamówienia publiczne

22 grudnia 2020

ZP/02/20 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – ZP_02_20.pdf
14 grudnia 2020

ZP/02/20 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZP_02_20.pdf
3 grudnia 2020

ZP/02/20 – informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – ZP_02_20.pdf
2 grudnia 2020

Informacja o unieważnieniu przetargu

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jako Zamawiający unieważnił postępowanie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz […]
26 listopada 2020

ZP/02/20 – przetarg nieograniczony na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na zewnętrznych terenach przyległych oraz pielęgnacji zieleni i wykonywania usług pomocniczych w zasobach własnych Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na zewnętrznych terenach przyległych oraz pielęgnacji […]
21 października 2020

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – Inwestycja Batorego.pdf
21 września 2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – roboty budowlane UWAGA! Aktualizacja

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Remont dachu i elewacji w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy nr 2a - 6a w Bielsku-Białej”
30 kwietnia 2014
16 maja 2013