Zoom in Regular Zoom out

Dostęp do informacji publicznej

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 54 ust. 1, art. 61, art. 74 ust. 3, art. 213 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).


FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 • Biuletyn Informacji Publicznej,
 • na wniosek zainteresowanego,
 • w drodze wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych.


OGRANICZENIA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ze względu na:

 • przepisy o ochronie informacji niejawnych,
 • przepisy o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • prywatność osoby fizycznej,
 • tajemnicę przedsiębiorcy.


INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP SĄ UDOSTĘPNIANE:

 • na wniosek (art. 10 ust. 1 u.d.i.p.),
 • w drodze wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 ust. 1, 2 u.d.i.p.).


W JAKIEJ FORMIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioskodawca wybiera formę, w jakiej wniosek zostanie złożony oraz sposób dostarczenia go do Spółki. Wniosek można złożyć:

 • tradycyjnie na adres: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Komorowickiej 72, 43-300 Bielsko-Biała
 • elektronicznie (biuro@tbs.bielsko.pl).