Zoom in Regular Zoom out

Strona główna

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 72

tel/fax. 033 8150309; 033 8168406;
www.tbs.bielsko.pl
e-mail: biuro@tbs.bielsko.pl

NIP: 547-16-07-945
REGON: 070806941

KRS nr 0000028089 Sąd Rej. w Bielsku-Białej, VIII Wydz. Gosp.
Kapitał Zakładowy: 13.875.500,00 zł
Konto: BGK O/Katowice 94 1130 1150 0700 0000 0002 6191