Zoom in Regular Zoom out

Majątek i finanse

Kapitał zakładowy Spółki

Wartość kapitału zakładowego wynosi 13.875.500,00 zł.
Całość kapitału należy do Gminy Bielsko-Biała, która posiada 27.751 udziałów o wartości 500 zł każdy.


Dokumenty finansowe:

Bilans za rok 2010
Uchwała nr 2/IV/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Uchwała nr 3/IV/2011 w sprawie pokrycia straty za rok 2010

Bilans za rok 2011
Uchwała nr 2/IV/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Uchwała nr 3/IV/2012 w sprawie pokrycia straty za rok 2011

Bilans za rok 2012
Uchwała nr 2/III/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Uchwała nr 3/III/2013 w sprawie podziału zysku za rok 2012

Bilans za rok 2013
Uchwała nr 2/III/2014 w sprwawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
Uchwała nr 3/III/2014 w sprawie podziału zysku za rok 2013

Bilans za rok 2014
Uchwała nr 2/IV/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
Uchwała nr 3/IV/2015 w sprawie podziału zysku za rok 2014

Bilans za rok 2015
Uchwała nr 2/VI/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
Uchwała nr 3/VI/2016 w sprawie podziału zysku za rok 2015

Bilans za rok 2016
Uchwała nr 1/V/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Uchwała nr 2/V/2017 w sprawie podziału zysku za rok 2016

Bilans za rok 2017
Uchwała nr 1/V/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
Uchwała nr 2/V/2018 w sprawie podziału zysku za rok 2017

Bilans za rok 2018
Uchwała nr 1/VI/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 
Uchwała nr 2/VI/2019 w sprawie podziału zysku za rok 2018

Bilans za rok 2019
Uchwała nr 1/VI/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
Uchwała nr 2/VI/2020 w sprawie podziału zysku za rok 2019

 

Nieruchomości

Budynki:

Adres Liczba
mieszkań
Pow.
użytkowa
Ul. Wapienna 44 w Bielsku-Białej 40 2.164,49 m2
Ul. Maksyma Gorkiego 3a w Bielsku-Białej 35 1.736,75 m2
Ul. Stefana Starzyńskiego w Bielsku-Białej 64 3.257,70 m2
Ul. Młyńska-Władysława Stanisława Reymonta w Bielsku-Białej 57 2.745,80 m2
Ul. Św. Pawła w Bielsku-Białej 100 5.709,95 m2

 

Grunty:

Adres Pow.
użytkowa
Ul. Wapienna w Bielsku-Białej 5.484 m²
Ul. Maksyma Gorkiego w Bielsku-Białej 2.532 m²
Ul. Stefana Starzyńskiego w Bielsku-Białej 14.146 m²
Ul. Młyńska-Władysława Stanisława Reymonta w Bielsku-Białej 7.154 m²
Ul. Św.Pawła w Bielsku-Białej 25.646 m²