Zoom in Regular Zoom out

Dług publiczny

Długoterminowe kredyty bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zrealizowanych inwestycji:

W 2010 roku:
kwota z odsetkami skapitalizowanymi 26.350.914,75 zł

W 2011 roku:
kwota z odsetkami skapitalizowanymi 26.417.887,32 zł

W 2012 roku:
kwota z odsetkami skapitalizowanymi 26.519.538,14 zł

W 2013 roku:
kwota z odsetkami skapitalizowanymi 26.287.219,18 zł

W 2014 roku:
kwota z odsetkami skapitalizowanymi 25.902.315,90 zł

W 2015 roku:
kwota z odsetkami skapitalizowanymi 25.304.892,19 zł

W 2016 roku:
kwota z odsetkami skapitalizowanymi  24.674.124,81zł

W 2017 roku:
kwota z odsetkami skapitalizowanymi 24.038.378,70 zł

W 2018 roku:
kwota z odsetkami skapitalizowanymi  23.333.728,16 zł