Zoom in Regular Zoom out

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników
Gmina Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, Bielsko-Biała 27 751 udziałów (100%)

Rada Nadzorcza BB TBS Sp. z o.o.:
Łukasz ŻOCZEK – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam ŻABKA– Sekretarz Rady Nadzorczej
Ryszard CHODOROWSKI – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd BB TBS Sp. z o.o.:
Ewa Kamińska – Prezes Zarządu