Zoom in Regular Zoom out

Informacje ogólne

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało założone w 1997 roku przez Gminę Bielsko-Biała oraz Śródmiejską Spółdzielnię Mieszkaniową. Celem powołania do życia BB TBS jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych bielszczan poprzez budowę mieszkań na wynajem. W 1998 roku do Zgromadzenia Wspólników dołączyło Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” sp. z o.o. W latach 1998-2003 Spółka oddała mieszkańcom naszego miasta 296 lokali mieszkalnych. Od roku 2009 BB TBS stało się Spółką ze 100% udziałem Gminy Bielsko-Biała.

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego to nowoczesna firma zatrudniająca ludzi posiadających uprawnienia oraz długoletnie doświadczenie i licencje zarządców nieruchomości. Do zadań Spółki należy również nabywanie budynków mieszkalnych, przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Towarzystwa, sprawowanie na zasadzie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkaniowymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności oraz prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.