Zoom in Regular Zoom out

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
 2. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z
 3. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
 4. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z
 5. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z
 6. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z
 7. Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z
 8. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z
 9. Tynkowanie 43.31.Z
 10. Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z
 11. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z
 12. Malowanie i szklenie 43.34.Z
 13. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z
 14. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z