Zoom in Regular Zoom out

Przetarg 146860 – 2014 na usługę sprzatania w zasobach BB TBS Sp. z o.o.

PRZETARG na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów zielonych z zasobach własnych BBTBS
16 maja 2013
Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania trenów zielonych w zasobach własnych Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. usytuowanych w Bielsku-Białej przy ulicach: Wapiennej 44, Maksyma Gorkiego 3a, Młyńskiej 57-63 i Władysława Stanisława Reymonta 10, Stefana Starzyńskiego 9, 13, 15 Św. Pawła 3 -27, Batorego (chodnik wzdłuż ogrodzenia między nieruchomościami Batorego 24 i Władysława Stanisława Reymonta 2).

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie kompleksowych usług sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych wspólnych zasobów mieszkaniowych, pielęgnacji zieleni oraz wykonywanie usług pomocniczych

a) usługi z zakresu sprzątania powierzchni wewnętrznych (23 % podatek VAT) dotyczą części wspólnych, a w szczególności:

- klatek schodowych,
- ciągów komunikacyjnych ,
- wózkowni, piwnic, pomieszczeń gospodarczych,
- mycie drzwi wejściowych i drzwi do pomieszczeń wspólnych, mycie okien,
- mycie parapetów i balustrad schodowych, skrzynek pocztowych,
- mycie lamperii,
- mycie grzejników,
- mycie kloszy i lamp,

b) usługi z zakresu sprzątania powierzchni zewnętrznych (8 % podatek VAT) dotyczą części wspólnych, a w szczególności:

- chodników wraz z dojściami,
- dróg wewnętrznych,
- dróg wewnętrznych,
- placów zabaw,
- placów manewrowych,
- miejsc parkingowych,
- schodów komunikacyjnych,
- sprzątanie altan śmieciowych,
- zbieranie papierków, puszek i innych,
- opróżniania koszy ulicznych,

c) usługi utrzymania terenów zielonych:

- koszenie trawników,
- grabienie i wywóz trawy,
- pielęgnacja krzewów i nasadzeń, przycinanie żywopłotów,
- usuwanie chwastów,
-usuwanie trawy i chwastów z chodników, dojść do budynków, opasek, parkingów,

d) w okresie zimowym

- odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, chodników wraz z dojściami, dojazdów, miejsc parkingowych, dróg wewnętrznych, dojść do śmietników,
- posypywanie ciągów komunikacyjnych środkami antypoślizgowymi, usuwanie oblodzeń,

e) usługi pomocnicze:

- naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw,
- malowanie ławek i urządzeń zabawowych,
- wymiana żarówek na klatkach schodowych i w piwnicach,
- wywieszanie zdejmowanie flag,
- przekazywanie zauważonych usterek technicznych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: BB TBS Sp. z o. o. ul. Norberta Barlickiego 15, 43-300 Bielsko-Biała

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 PLN

Termin składania ofert: 20.05.2014 r. godzina 10:00, miejsce: BB TBS Sp. z o. o. ul. Norberta Barlickiego 15, pok. 23. 43-300 Bielsko-Biała.
Termin otwarcia ofert: w dniu 20.05.2014 o godz. 11:00
Termin związania ofertą : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Historia zmian artykułu
LP Data Operacja Osoba
1 16 sierpnia 2017 o 08:45:18 Ostatnia zmiana publikacji Dagmara Karolak
2 30 kwietnia 2014 o 12:26:44 Publikacja artykułu Dagmara Karolak